Sunday 17th November 2019 - 06:16am

Наши проекти

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
“ПИП ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД” участва и печели изпълнението на множество обществени поръчки с предмет озвучаване, осветление и оборудване на различни обекти в България. През годините 2014-2019 г. фирмата е оборудвала и модернизирала редица читалища, библиотеки, училища, общини, паркове, музеи и културни центрове. Интересни са и някои, нестандартни за работната за фирмата сфера, проекти, в които „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД са взели успешно участие. Това са монтажи на туристически влакчета, изработка и поставяне на декори с градски и селски традиционни мотиви и изработка на български традиционни носии.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ с осъществени поръчки по различни обекти от „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД:

Ботевград

Лясковец

Козлодуй

Лом

Back