Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград

Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград

Възложител: Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“гр. Ботевград “с четири обособени позици:
в частта:
Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на театрални столове и планки за тях, завеси за различни сценични помещения за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград “
- доставка и монтаж на фиксирани мултифункционални столове за зрителни зали
- изработка, доставка и монтаж на драпирани завеси
Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на библиотечно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград “
- изработка, доставка и монтаж на бюра, маси и библиотечни стелажи