Доставка и монтаж на радиотранслационна апаратура

Доставка и монтаж на радиотранслационна апаратура

Възложител: Община Велики Преслав
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на радиотранслационна апаратура“
- Доставка и монтаж на радиотранслационна апаратура