Доставка на ЛЕД дисплеи - Община Видин

Доставка на ЛЕД дисплеи - Община Видин

Възложител: Община Видин
Предмет на поръчката: „ Доставка на ЛЕД дисплеи“
- Доставка и монтаж на ЛЕД дисплей в различни точки на населеното място