НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец

НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец

Възложител: НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец"
Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за закупуване, доставка и монтаж на оборудване за озвучаване и осветление за НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец"
- Доставка, монтаж и настройка на оборудване за озвучаване и осветление