Доставка и монтаж на нова подова настилка гр. Кула

Доставка и монтаж на нова подова настилка гр. Кула

Възложител: Народно читалище „Просвета - 1882“ гр. Кула
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на нова подова настилка“
- доставка и монтаж на нова подова настилка