Доставка и монтаж на модулни сцени гр. Луковит

Доставка и монтаж на модулни сцени гр. Луковит

Възложител: Община Луковит
Предмет на поръчката: „ Доставка и монтаж на алуминиева сценична конструкция с покрив „
Община Луковит
- Доставка и монтаж на модулни сцени