Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане гр. Лясковец

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане гр. Лясковец

Възложител: Община Лясковец
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец ” по обособени позиции:
в частта:
Обособена позиция 1. Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена по проект;
- изработка, доставка и монтаж на сценично облекло твърд портал
- изработка, доставка и монтаж на драпирани завеси
- доставка и монтаж на подово сценично покритие
Обособена позиция 3. Доставка на обзавеждане – театрални столове по проект;
- доставка и монтаж на фиксирани мултифункционални столове за зрителни зали
Обособена позиция 4. Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект.
- доставка и монтаж на озвучителни тела и системи