Доставка и монтаж на театрални столове гр. Провадия

Доставка и монтаж на театрални столове гр. Провадия

гр. Провадия
Възложител: Народно читалище “Алеко Константинов – 1884” – гр. Провадия
Предмет на поръчката: „Доставка на столове за нуждите на Народно читалище “Алеко Константинов 1884” – гр. Провадия” включваща
- доставка и монтаж на функционални театрални столове