Доставка и монтаж на LED екран гр. Русе

Доставка и монтаж на LED екран гр. Русе

гр. Русе
Възложител: ОП „ Спортни Имоти, гр. Русе

Предмет на поръчката: “Доставка и монтаж на LED екран“
- Светодиоден (LED) екран с размери 5000 х 3000 мм