Доставка на алуминиева сценична конструкция гр. Тетевен

Доставка на алуминиева сценична конструкция гр. Тетевен

Възложител: Община Тетевен
Предмет на поръчката: „Доставка на алуминиева сценична конструкция с размери 6м х5м х5.5м“
- Доставка на алуминиева сценична конструкция