Народно читалище „Трудолюбие 1884” гр. Бяла

Народно читалище „Трудолюбие 1884” гр. Бяла

гр. Бяла
Възложител: Народно читалище „Трудолюбие 1884” гр.Бяла
Предмет на поръчката: “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна техника и декори по три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 “Доставка на мобилна сцена  и декори за сцена”
Обособена позиция № 2 “Доставка на стационарна и мобилна осветителна техника”
Обособена позиция № 3 “Доставка на стационарна и мобилна озвучителна техника”
в частта:
Обособена позиция № 1 “Доставка на мобилна сцена  и декори за сцена”
- Доставка и монтаж на модулни сцени
- Доставка и монтаж на декори
Обособена позиция № 2 “Доставка на стационарна и мобилна осветителна техника”
- Доставка и монтаж на на стационарна и мобилна осветителна техника
Обособена позиция № 3 “Доставка на стационарна и мобилна озвучителна техника“
- Доставка, монтаж и настройка на стационарна и мобилна озвучителна техника