Доставка на обзавеждане и оборудване гр. Лом

Доставка на обзавеждане и оборудване гр. Лом

Възложител: Народно читалище „Постоянство -1856“ гр. Лом
Предмет на поръчката: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Оборудване и обзавеждане на народно читалище "ПОСТОЯНСТВО- 1856", гр. Лом“, в четири обособени позиции
в частта:
Обособена позиция  № 2 „Доставка и монтаж на Сценична осветителна техника на Народно читалище „Постоянство 1856 г.“
- доставка и монтаж на лампи, театрални прожектори, следачи и сценични контролери
Обособена позиция  № 3 „Доставка и монтаж на Мултимедиен прожектор и LED информационно видео табло на Народно читалище „Постоянство 1856 г.“
- доставка и монтаж на професионелен мултимедиен прожектор и екран към него,
LED информационно видео табло, мобилна мултимедийна компютърна система и компютърни системи
Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на обзавеждане на Народно читалище „Постоянство 1856 г.“
- доставка и монтаж на функционални театрални столове, маси за артисти и сценични завеси
- доставка на разглобяема модулна сцена с партикабли
- доставка на гардероби, огледала, столове, маси и стелажи