Добрич "Доставка и монтаж на фиксирани столове"

Добрич "Доставка и монтаж на фиксирани столове"

Възложител: Община Добричка, гр. Добрич
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Нов живот - 1941“ с.Черна, НЧ „Светлина – 1940“ с.Ловчанци и за офис, находящ се в сградата на община Добричка по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“
в частта:
Обособена позиция  № 2 „Доставка и монтаж на фиксирани столове за зрителната зала за обекти: НЧ“ Нов живот – 1941“ в село Черна и НЧ „Светлина – 1940“ в село Ловчанци.“
- доставка и монтаж на функционални театрални столове