How recognize good sound?

  • How recognize good sound?

Добрият звук трябва да отговаря на няколко критерии.


Звукът трябва да бъде чист – Когато в една аудио система се претоварват усливателите, може да се получат изкривявания, които се характеризират с грубо звучене. Това е напълно недопустимо в  професионална система за озвучаване.

Добре балансиран звук– това означава, че при живо изпълнение всички инструменти трябва да се чуват достатъчно отчетливо, без да се конфронтират. Например китарите не трябва да заглушават гласовете и певецът да се опитва  да настигне звука на инструментите. При музика възпроизвеждана от CD player или друг вид устройство е желателно звукът на централната озвучителна система да се доближава до този от качествени слушалки що се отнася до честота на звука.

Правилни нива на звучене - Най-важно е опазването слуха на хората. Звукът не трябва да надвишава 90 децибела при слушателя, над тази граница той е вреден. От друга страна звукът трябва да е достатъчно силен и задоволителен. Хубаво е да се предвидят допълнителни 3 децибела, което от своя  страна означава два пъти по-мощна озвучителна апаратура.

Звукът на изпълнение  по време на концерта трябва да бъде натурален.

За да обобщим всичко в едно изречение, може да кажем, че трябва да се спазват максимално допустимите нива и да се преоразмери озвучителната система!