Sound levels and connection power-sound

  • Sound levels and connection power-sound

Нива на звука и връзката мощност-звук

Човешкото ухо е способно да възприема звук в диапазона 0db-120db. Прагът от 0db (нула децибела) се нарича долен праг на чуваемост. Тази стойност описва едва забележими звуци в честотен диапазон от 1000 до 3000Hz.

120db е граница на болката, след която настъпват временни или трайни увреждания на слуха.
Какво означава понятието мощност? Например домашната стерео-система може да е с мощност 1000 вата, което ни звучи доста внушително! Но дали е възможно с една домашна стерео-уредба да се озвучи малък концерт в клуб? Вероятно не. Отговорът е в децибелите. Или по-точно казано това е чувствителността, с която възприемаме музиката, говорът, шумът и т.н.

Каква е връзката мощност и ниво на звука? Тук е редно да споменем мярната единица dB. Например отношението на 2 вата към 1 ват е равно на 3 децибела. Отношението на 100 вата към 1 ват пък е равно на 10 децибела. Редица проучвания показват, че за да възприемем нивото на звука като два пъти по-силно от предишното, е необходимо звукът да се повиши с 10 децибела! Това на практика означава, че увеличавайки два пъти мощността, няма да получим двукратно увеличаване на нивото на звука.
Да се върнем на въпроса: защо не можем да озвучим със домашната стерео уредба концерт на живо? Типично от една hi-fi система можете да получите 1000 вата пикова мощност за много кратък интервал от време (няколко милисекунди). Освен това нивото, при което получавате тази мощност е приблизително 88dB.

Професионалните озвучителни уредби могат да доставят мощност от 1000 вата за продължителен период от време при ниво на звука от 100 dB до 108 dB. Сравнявайки нивата на домашната и професионалната, бихме получили разлика от 20 децибела! Тоест възприятието е за неколкократно по-силен звук.